Tietosuoja

Tietosuojaperiaatteet henkilötietojen käsittelyssä

Jämsän seurakunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.


Rekisteröidyn oikeudet
Tietopyyntölomake

 

Tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonnan ja seuraamisjärjestelmän, 
joita noudatetaan seurakunnan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
Tämä tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakunta toimii rekisterinpitäjänä.

Seurakunnan toiminnan perustana ovat seurakunnan jäsenten ja vapaaehtoisten sekä muiden seurakunnan kanssa
tekemisissä olevien henkilöiden hengelliset ja hengelliseen toimintaan liittyvät tarpeet.

Seurakunnan johto tietosuojatoiminnan omistajana määrittelee tässä politiikassa johtamiseen ja toimintaan
liittyvät tietosuojaperiaatteet, vastuut ja tavoitteet. Politiikka toimii perustana seurakunnan tietosuojaan 
koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikassa annettuja määräyksiä ja ohjeistaa niiden soveltamista
käytäntöön.

Jämsän seurakunnan kirkkoneuvoston 1.9.2021 hyväksymä tietosuojapolitiikka löytyy tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuojan keskeiset käsitteet löytyvät tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Tietosuojaselosteet työmuodoittain

Varhaiskasvatus
Nuorisotyö
Rippikoulutyö
Diakoniatyö
Lähetystyö
Musiikkityö
Hautauspalvelut
Särkisaaren leirikeskus

Kameravalvontajärjestelmä
Taloushallinto
Kirjuri
Katrina-ilmoittautuminen vapaaehtoisille
Luottamushenkilörekisteri
Viikkokirje


Jämsän seurakunnan tietosuojayhteyshenkilö: Eija Salonen  p. 040 8050 002 (etunimi.sukunimi@evl.fi)