Talous

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain seurakunnan talousarvion sekä
talous- ja toimintasuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle sekä edellisen
vuoden tilinpäätöksen.

Talouden ja toiminnan suunnittelua ohjaa hyväksytty strategia.

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Talousarvio ja toimintasuunnitelma koostuvat neljästä osasta:
käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa.
Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat niiden toteuttamiseen.

Vuoden 2022 talousarvio ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023-2024


Tilinpäätös ja toimintakertomus

Toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, hallinnon ja talouden yleiskatsauksen,
henkilöstökertomuksen, jäsenmäärätiedot, asetettujen tavoitteiden toteutumisen
eri työaloilla sekä talousarvioon kirjattujen määrärahojen toteutumisen ja tilikauden
tuloksen muodostumisen. Tuloslaskelma ja tase kertoo seurakunnan talouden tilan.


Vuoden 2020 tilinpäätös 

 

Valmiussuunnitelma

Seurakunnan valmiussuunnittelun tarkoitus on kirkkolain 25 luvun mukaisesti turvata seurakunnan
perustehtävien hoitaminen niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin niin pitkään
kuin mahdollista.

Seurakunnan valmiussuunnitelma 2020
 

Strategia

Strategian mukaisesti seurakunnan perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa 
Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja ainoana todellisena toivona. Tämä Jumalan
antama tehtävä on kristillisen seurakunnan olemassaolon perimmäinen syy. 
Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja toimintaa.
Seurakunnan tehtävän toteuttamisen tulisi olla myös osa jokaisen seurakuntalaisen elämää.

Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista pitämään 
huolta lähimmäisestä ja luomakunnasta.

Seurakunnan strategia vuosille 2021-2026Kirkollisvero

Seurakunnan veroprosentti on 1,6%. Kirkkovaltuusto vahvistaa sen vuosittain. 

 


 

Nuija kirjan päällä