Talous

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain seurakunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman
kahdelle seuraavalle vuodelle sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Talouden ja toiminnan suunnittelua ohjaa hyväksytty strategia.

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Talousarvio ja toimintasuunnitelma koostuvat neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa,
investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat niiden toteuttamiseen.

Talousarvio 2021, talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2023

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, hallinnon ja talouden yleiskatsauksen, henkilöstö-
kertomuksen, jäsenmäärätiedot, asetettujen tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä
talousarvioon kirjattujen määrärahojen toteutumisen. Tilikauden tuloksen muodostumisen.
Tuloslaskelma ja tase kertoo seurakunnan talouden tilan.


Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2020 

 

Valmiussuunnitelma


Seurakunnan valmiussuunnitelma 2020
 

Strategia

Strategia 2021-2026

 

 

Kirkollisvero


Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain seurakunnan veroprosentin, joka tänä vuonna on 1,6%. 

 


 

Nuija kirjan päällä