Talous

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain seurakunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman
kahdelle seuraavalle vuodelle sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Talouden ja toiminnan suunnittelua ohjaa hyväksytty strategia.

 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma

Talousarvio ja toimintasuunnitelma koostuvat neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa,
investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat niiden toteuttamiseen.

Talousarvio 2020, talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2022

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, hallinnon ja talouden yleiskatsauksen, henkilöstö-
kertomuksen, jäsenmäärätiedot, asetettujen tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä
talousarvioon kirjattujen määrärahojen toteutumisen. Tilikauden tuloksen muodostumisen.
Tuloslaskelma ja tase kertoo seurakunnan talouden tilan.


Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2018

 

Valmiussuunnitelma


Seurakunnan valmiussuunnitelma 2020
 

Strategia

Hyväksytty seurakunnan strategia 2017-2020

 

 

Kirkollisvero


Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain seurakunnan veroprosentin, joka tänä vuonna on 1,6%. 

 


 

Nuija kirjan päällä