Talous


Seurakunnan talouden ja toiminnan suunnittelua ohjaa hyväksytty strategia. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain seurakunnan talousarvion sekä
talous- ja toimintasuunnitelman kahdelle seuraavalle vuodelle sekä edellisen vuoden tilinpäätöksen.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Talousarvio ja toimintasuunnitelma koostuvat neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat niiden toteuttamiseen.

Vuoden 2024 talousasrvion ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2026 löydät tästä (linkki avautuu uudessa välilehdessä).

Tilinpäätös ja toimintakertomus
Toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, hallinnon ja talouden yleiskatsauksen, henkilöstökertomuksen, jäsenmäärätiedot, asetettujen tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä talousarvioon kirjattujen määrärahojen toteutumisen ja tilikauden tuloksen muodostumisen. Tuloslaskelma ja tase kertoo seurakunnan talouden tilan.
Vuoden 2023 tilinpäätöksen löydät tästä (linkki avautuu uudessa välilehdessä).

Valmiussuunnitelma
Seurakunnan valmiussuunnittelun tarkoitus on kirkkolain 25 luvun mukaisesti turvata seurakunnan perustehtävien hoitaminen niin normaaliolojen häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin niin pitkään kuin mahdollista.
Seurakunnan valmiussuunnitelma 2020

Strategia
Strategian mukaisesti seurakunnan perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa  Jeesusta Kristusta maailman pelastajana ja ainoana todellisena toivona. Tämä Jumalan antama tehtävä on kristillisen seurakunnan olemassaolon perimmäinen syy. Perustehtävä ohjaa kaikkea seurakunnan elämää ja toimintaa. Seurakunnan tehtävän toteuttamisen tulisi olla myös osa jokaisen seurakuntalaisen elämää. 
Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista pitämään huolta lähimmäisestä ja luomakunnasta.
Seurakunnan strategia vuosille 2021-2026

Veroprosentti
Seurakunnan veroprosentti on 1,55%. Kirkkovaltuusto vahvistaa sen vuosittain. 

 


 

Nuija kirjan päällä