Talous

Kirkkovaltuusto hyväksyy vuosittain seurakunnan talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman
kahdelle seuraavalle vuodelle sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Talouden ja toiminnan suunnittelua ohjaa hyväksytty strategia.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma
 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma koostuvat neljästä osasta: käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa,
investointiosa ja rahoitusosa. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat niiden toteuttamiseen.

Talousarvio 2020, talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2022

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus

 

Toimintakertomus sisältää yleiskatsauksen, hallinnon ja talouden yleiskatsauksen, henkilöstö-
kertomuksen, jäsenmäärätiedot, asetettujen tavoitteiden toteutumisen eri työaloilla sekä
talousarvioon kirjattujen määrärahojen toteutumisen. Tilikauden tuloksen muodostumisen.
Tuloslaskelma ja tase kertoo seurakunnan talouden tilan.


Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2018

 

Strategia

Hyväksytty seurakunnan strategia 2017-2020

 

Kirkollisvero
Kirkkovaltuusto päättää vuosittain veroprosentin suuruuden.
Tällä hetkellä se on Jämsän seurakunnassa 1,6. 


 

Nuija kirjan päällä