Hautaustoimi

Tehtävänä on hautaustoiminta suntiopalveluineen, hautausmaiden ja kiinteistöjen piha-alueiden rakentamis- ja ylläpitotyöt sekä hoitosopimusten alaisten hautojen hoito.

Hautapalvelut

Hautaamiseen liittyvissä ja haudanhoitosopimus asioissa palvelee seurakunnan hautapalvelu.

Hautausmaiden ylläpitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kiinteistö- ja hautaustoimen päällikköön tai seurakuntamestareihin.

Hautauspalveluhinnasto

Hautojenhoitohinnasto

Hautausopas
 

Hautaustoimen lomakkeita

Haudan haltijan nimeäminen

Suostumus sukuhaudan käyttöön

Muistomerkkisuunnitelma ja muistomerkkiohje

Haudan hallinta-ajan jatkaminen

Hautapaikan luovutus

Jämsän Vanhan hautausmaan pääkäytävä

Muistomerkit


Hautamuistomerkkien enimmäismitoista ja asennuksesta on erilliset ohjeet. Muistomerkin materiaalina saa käyttää kiveä, metallia tai puuta. Muistomerkki tulee asentaa hautapaikan rajojen sisäpuolelle, pääsääntöisesti hauta-alueen keskelle. Uusia reunakiviä sekä muistomerkin pohjakiveä, jossa on kiinteä kukka-aihio ei saa asentaa.

Haudalle tulevasta muistomerkistä on laadittava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä muistomerkin muoto, materiaali, mitat, pintakäsittely ja tekstin sisältö. Yleensä hautamuistomerkkejä valmistava kiviliike toimittaa suunnitelman seurakunnalle hyväksyttäväksi. Jos ohjeista/enimmäismitoista halutaan poiketa, voidaan asia saattaa Jämsän seurakunnan kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan päätettäväksi.

Hautakivien hoito kuuluu omaisille. Kallistuneet hautakivet tulee keväisin oikaista vaaratilanteiden välttämiseksi. Oikaisusta huolehtii hautaoikeuden haltija.  Kallellaan oleva kivi on turvallisuusriski työntekijöiden lisäksi hautausmaalla vieraileville. Kaatunut hautakivi voi myös rikkoontua ja kaatuessaan vaurioittaa lähellä sijaitsevia kiviä. Oikaisupalvelua voi tiedustella kiviliikkeiltä.

Ota yhteyttä

Hautaustoimen päällikkö
Hautauspalvelut
Koskentie 30 A
42100 Jämsä