Hautausmaat

Jämsän seurakunnan alueella on kahdeksan hautausmaata. Jämsässä Vanhalle hautausmaalle sekä Kuorevedellä Kirkon hautausmaille voidaan haudata ainoastaan vanhoihin sukuhautoihin. Muilla hautausmailla voidaan haudata sukuhautaan tai on mahdollista lunastaa uusi hautapaikka. Uudet hautapaikat luovutetaan arkkuhauta-alueilla 25 tai 50 vuodeksi ja uurnalehdoissa 25 vuodeksi. Hallinta-ajan päätyttyä voivat omaiset halutessaan lunastaa hautapaikan edelleen hallintaansa. Muistolehdoissa tuhka voidaan sirotella tai uurna haudata omaisilta tietämättömään paikkaan. Muistolehtojen vainajien tiedot tulevat omaisten niin halutessa yhteiseen muistomerkkiin.

Ajankohtaista hautausmailla

9.5.2018 KESÄN 2018 OPASTETUT HAUTAUSMAAKIERROKSET Katso lisää

28.2.2018 HAUTAUSMAIDEN KESÄTYÖT Kesän 2018 haku on päättynyt 31.1.2018. Hakemuksia tuli 38 kpl. Osa hakijoista on ollut helmikuun aikana järjestetyissä haastatteluissa. Kaikille valituille on ilmoitettu pääsystä 28.2.2018 lähetetyllä sähköpostilla.

12.2.2018 Puitten kaatoa Jämsänkosken hautausmaalla keväällä 2018

Jämsänkosken hautausmaalta poistetaan huonokuntoista puustoa kevään aikana. Kaikkiaan poistettavana on 45 puuta, pääosin koivuja. Toivomme, että hautausmaalla käyntejä vältettäisiin töiden ollessa käynnissä turvallisuuden vuoksi. Työt valmistuvat huhtikuun alkuun mennessä , jolloin on puutavara ja isot risut kuljetettu pois hautausmaalta. Pienemmät risut ym. siivotaan toukokuun aikana. Hautausmaalla on paljon lyhtyjä näin talviaikaan. Olisi hyvä, jos omaiset voisivat hakea niitä pois töiden alta.

 

10.1.2018 Hautojen hoito kaudelle 2018

18.4.2017 Jämsän seurakunnan kaikilla hautausmailla (Vanha hautausmaa, Miekkainpetäjä, Jämsänkoski, Koskenpää, Kuorevesi ja Leponummi) aloitetaan hoitamattomien hautojen kartoitus kesällä 2017. Hautoja seurataan kahden vuoden ajan vuosina 2017-2018. Mikäli kartoituksessa löytyy hautoja, joita ei ole hoidettu koko kahden vuoden aikana, laitetaan keväällä 2019 näille haudoille kunnostuskehotukset, joissa pyydetään kunnostamaan haudat hautausmaan arvoa vastaavaan kuntoon. Mikäli kehotuksesta huolimatta hautaa ei ole kunnostettu vuoden kuluessa, julistetaan hautaoikeus menetetyksi. Tällä menettelyllä pyritään selvittämään haudat, joille ei enää löydy omaisia ja joita ei pidetä hautausmaan arvokkuutta edellyttävässä kunnossa. Lisätietoja asiasta voi kysellä kiinteistö- ja hautaustoimen päälliköltä ensisijaisesti sähköpostilla tuija.pajunen@evl.fi tai soittamalla p. 040 8050053.