Hautausmaat

Jämsän seurakunnan alueella on kahdeksan hautausmaata: Jämsän Vanha hautausmaa, Jämsän Kellotapulin uurnalehto, Koskenpään hautausmaa, Kuoreveden kirkon hautausmaat, Leponummen hautausmaa, Miekkainpetäjän hautausmaa, Muistojen hautausmaa ja Vangonmäen hautausmaa.

Hautausoppaassa yksityiskohtaiset tiedot hautauksiin liittyvistä asioista.


Ajankohtaista hautausmailla

Ajankohtaiset kuulutukset Jämsän hautausmailla
(julkaistu Jämsän Seudussa 12.6.2020):

Kuulutus hautojen hallinta-aikojen päättymisestä

Kuulutus hautamuistomerkkien poistamisesta


Haudanhoito

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina.
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Omaiset voivat luovuttaa haudan hoidon seurakunnalle korvausta vastaan.

Hoitosopimuksia tehdään vuosittain kunkin vuoden toukokuun loppuun asti.
Haudanhoitotarjouksen voi tilata täältä.

Vastaanotettuamme tilauksen, lähetämme tarjouksen laskun muodossa. 
Laskun maksamalla vahvistatte tilauksenne ja saatte haudahoitotarjouksen myös seuraavana 
keväänä automaattisesti.

Yhteystiedot haudanhoitoon liittyvässä asioinnissa:

Toimistopalvelut puh. 040 8050 000


jamsanseurakunta@evl.fi

Hautausmaan nurmialue, jonka muistomerkkirivien välissä pensaita.