Ympäristötyö seurakunnassa


Kristityille Jumalan luomakunta on pyhä ja sitä tulee varjella. Nykypäivänä kaikkialta maailmasta kantautuu huoli ilmaston tilasta, luontokadosta, saasteista - maapallon tilan heikkeneminen vaikuttaa ensikädessä kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Ympäristökriisi leimaa aikaa, jota nyt elämme ja näin ollen kirkonkin on otettava entistä määrätietoisempia suuntauksia ympäristön suojelemisessa. Seurakuntia kutsutaan mukaan ilmastotalkoisiin ja tätä varten kirkolla on oma ympäristöjärjestelmä, ympäristödiplomi.

 

suomalainen metsä
suomalainen metsä

Ympäristödiplomi

Kyseessä on vapaaehtoinen prosessi, joka ohjaa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaa ympäristön kannalta kestävästi. Sen kautta tarkastellaan ja tehostetaan seurakunnan käytännön toimintoja, kuten ravitsemuspalveluita, jätehuoltoa sekä kiinteistöjen energia- ja vesitaloutta. Ympäristödiplomi näkyy tulevaisuudessa entistä ekologisempina ratkaisuina esimerkiksi rakennusten ylläpidossa sekä kirkkopuistojen ja hautausmaiden viherrakentamisessa. Lisäksi seurakunta voi vaikuttaa luontoarvojen säilymiseen omistamissaan metsissä. Myös jumalanpalveluselämään, kirkolliseen kasvatukseen ja seurakunnan tapahtumiin otetaan mukaan ympäristönäkökulmia ja -teemoja. Ympäristöasioiden esillä pitäminen hengellisen elämän rinnalla kannustaa seurakuntalaisia kasvamaan kristittyinä luomakunnan ehdoilla. Yksinkertainen elämäntapa ja kohtuus ovat aina olleet osa kristillistä uskoa.

 

Jämsän seurakunnassa on aloitettu työskentely Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseksi. Tätä varten on perustettu ympäristötyöryhmä, jonka on tarkoitus suunnitella diplomiin oikeuttavia toimenpiteitä ja edistää niiden toteutumista. Ympäristöasiat ovat varmasti myös monen seurakuntalaisen sydämellä, joten haluammekin pitää ”ovet auki” osallisuuteen. Kannustamme siis rohkeasti ottamaan yhteyttä ja auttamaan meitä tekemään oikeita valintoja. Vielä on paljon tehtävää.
 

Ympäristötyöryhmän jäsenet:
Tikka Noora (pj, ympäristövastaava)
Niemelä Harri (kirkkoherra)
Kallio Pasi
Kastepohja Suvi           
Leppämäki Marjo
Paukku Henry 
Poikonen Päivi
Rauhala Pirjo     
Vatanen Sari                       

 
Tutustu lisää:
Kirkon ympäristötyöLinkki avautuu uudessa välilehdessä
YmpäristökäsikirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Hiilineutraali kirkko 2030Linkki avautuu uudessa välilehdessä