Kellotapulin uurnalehdon laajennustyöt

Jämsän Kellotapulin uurnalehto alkaa täyttymään ja tuhkauksien hiljalleen lisääntyessä on 
tarpeellista lisätä tilaa ja uusia vaihtoehtoja tuhkan hautaamiselle.

Luonnollisin tila uurnalehdon laajentumiselle ja nykyisen uurnalehdon yhteydessä oleva paikka.

Seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi esityksen tuhkaholvin ja sirottelualueen laajentamisesta
kokouksessaaan 27.9.2023 kuultuaan sitä ennen Museovirastoa ja Keski-Suomen museota
varastorakennuksen purkamisesta.

Investointisuunnitelmassa on vuodelle 2023 rahaa  varattu alueen laajentamiseen.

Laajennustyöt alkavat 28.11.2023

Varastorakennus on purettu ja alueen muokkaustyöt pääsevät käyntiin 28.11.2023. 
Työ alkaa poistettavien puiden kaatamisella ja maan muokkauksella. 
Näisstä saattaa aiheutua meluhaittaa. Työmaa-alue rajataan, mutta kulku uurnalehtoon
kuitenkin säilyy.

Kirkon piha-alueella tulee olemaan työmaaliikennettä. Kirkossa ja hautausmaalla kävijöitä
kehotetaan varovaisuuteen.

Työt jatkuvat kelien salliessa koko kevään ja valmista pitäisi olla 31.5.2024.                    

 

 

Tulevan tuhkaholvin ja sirottelualueen uusi paikka
Tulevan tuhkaholvin ja sirottelualueen uusi paikka