Jämsän kellotapulin tuhkaholvi - ja sirottelualue vihitään 5.6.24


Marraskuussa 2023 aloitettiin uuden tuhkaholvi- ja sirottelualueen työt Jämsän kirkon alapuolella
olevassa paikassa, joka sijaitsee nykyisen uurnalehdon jatkeena.

Alueen viimeistelytyöt ovat käynnissä ja alue vihitään käyttöön keskiviikkona 5.6.24 vietettävän
hautausmaapäivän yhteydessä klo 18. Vihkimisen suorittaa kirkkoherra Harri Niemelä.
Hautaustoimen päällikkö Päivi Kivi esittelee aluetta ennen vihkimistä klo17.15-18.

Kirkkovaltuusto hyväksyi hankkeen 27.9.23 kuultuaan sitä ennen Museovirastoa ja Keski-Suomen
museota mm. paikalla ennen olleen varastorakennuksen purun johdosta.

Laajennusta tarvittiin sillä uurnahautaukset lisääntyvät koko ajan ja on tarpeellista lisätä tilaa
sekä uusia vaihtoehtoja tuhkan hautaamiselle.
                    

 

 

Tulevan tuhkaholvin ja sirottelualueen uusi paikka
Tulevan tuhkaholvin ja sirottelualueen uusi paikka