Johtokunnat ja tukitiimit 2023-2026


Jämsän seurakunnassa on Kasvatuksen, Palvelun ja Sanan toimialat ja niiden työskentelyn tukena tukitiimit.
Tukitiimien lisäksi on kiinteistö-ja hautaustoimen johtokunta.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaustoimentoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta
sekä hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä koskevien asioiden käsitteleminen.


Jäsenet:

Honkanen Jorma, pj.
Salmio Risto
Hiekkamäki Lea
Harju Matti
Korpi Reino
Kivimäki Hanna
Pohjoismäki Pasi
Kiuru Inkeri
Häyrynen Tarvo
 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan pöytäkirjat:

Vuosi 2024

10.1.2024
6.3.2024
10.4.2024

Tukitiimit

Kasvatuksen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus-, perhe-, nuoriso- ja rippikoulutyö.
Kasvatus kattaa kaiken sen toiminnan, jota seurakunnassa tehdään lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa.
Se on rinnalla kulkemista, kristillistä opetusta ja rohkaisua elämään kristittynä.

Sanan toimialaan kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, seurakuntatyö, tiedotus ja viestintä sekä musiikki.
Kristillisen seurakunnan toiminta rakentuu Raamatun Sanan ja sakramenttien perustalle.
Sanan toimialan tehtävänä on kohdata seurakuntalaisia ja kutsua uusia jäseniä Jumalan lapsiksi.
Selkeän, ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän julistuksen ja toiminnan kautta rohkaistaan luottamaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

Palvelun toimialaan kuuluvat diakonia-, lähetys-, aikuis- ja perheneuvontatyö.
Palvelu pohjautuu rakkauden kaksoiskäskyyn, lähetyskäskyyn ja kristilliseen ihmiskäsitykseen.

 

Sanan tukitiimi
Rintala Sirpa
Hirn Martti
Kastenpohja Suvi
Peijari Ismo
Kovanen Tuija

Kasvatuksen tukitiimi
Nurmesviita Tuuli
Hihnala Eija
Lyyra Jaana
Selänniemi Sami
Rautiainen Erkki

Palvelun tukitiimi
Kiuru Inkeri
Koskela-Hakola Irmeli
Lehtonen Pertti
Värelä Leo
Olin Taika