Johtokunnat ja tukitiimit 2019-2022


Vuoden 2019 alusta voimaan astuneen uuden organisaatiomallin mukaan Jämsän
seurakunnassa on Kasvatuksen, Palvelun ja Sanan toimialat ja niiden työskentelyn tukena tukitiimit.
Tukitiimien lisäksi on kiinteistö-ja hautaustoimen johtokunta ja sairaalasielunhoitotyön johtokunta.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Kiinteistö- ja hautaustoimentoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta
sekä hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä koskevien asioiden käsitteleminen.


Mäntylä, Erkki puheenjohtaja
Salmio, Risto
Harju, Matti
Kivimäki, Hanna
Savela, Anita
Porkkala, Atte
Häyrynen, Tarvo
Liukko, Helena
Lankinen, Tarja

 

Tukitiimit

Kasvatuksen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus-, perhe-, nuoriso- ja rippikoulutyö.
Kasvatus kattaa kaiken sen toiminnan, jota seurakunnassa tehdään lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa.
Se on rinnalla kulkemista, kristillistä opetusta ja rohkaisua elämään kristittynä.

Sanan toimialaan kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, seurakuntatyö, tiedotus ja viestintä sekä musiikki.
Kristillisen seurakunnan toiminta rakentuu Raamatun Sanan ja sakramenttien perustalle.
Sanan toimialan tehtävänä on kohdata seurakuntalaisia ja kutsua uusia jäseniä Jumalan lapsiksi.
Selkeän, ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän julistuksen ja toiminnan kautta rohkaistaan luottamaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

Palvelun toimialaan kuuluvat diakonia-, lähetys-, aikuis- ja perheneuvontatyö.
Palvelu pohjautuu rakkauden kaksoiskäskyyn, lähetyskäskyyn ja kristilliseen ihmiskäsitykseen.

Kasvatuksen tukitiimi
Peltola, Eero
Lahtinen, Eveliina
Äikiä, Veikko
Hihnala, Eija
Nurmesviita, Tuuli

Palvelun tukitiimi
Värelä, Leo
Helenius, Tapani
Ketolainen, Päivi
Laukkanen, Laila
Vuorinen, Raili

Sanan tukitiimi
Pohjanheimo, Kimmo
Rintala, Sirpa
Kastepohja, Suvi
Hirn, Martti
Peijari, Ismo

Jämsän seudun sairaalasielunhoitotyön johtokunta
Johtaa Jämsän alueen sairaalassa, hoitoyksiköissä ja avoterveydenhuollossa tehtävää työtä yhdessä muiden
terveydenhuollon toimijoiden kanssa kulloinkin erikseen sovittavassa laajuudessa. 

Niemelä Harri, kirkkoherra, puheenjohtaja
Sanaslahti Erja
Lius Paula