Päätöksenteko

Luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin valitaan vaaleilla neljän vuoden välein.
Marraskuussa 2018 valittiin nykyiset luottamushenkilöt vaalikaudelle 2019-2022.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden organisaatiomallin mukaan Jämsän seurakunnassa
on kolme toimialaa (Kasvatus, Palvelu ja Sana). Toimialojen tukitiimit, kiinteistö- ja hautaustoimen
johtokunta sekä sairaalasielunhoitotyön johtokunta muodostavat toiminnallisen puolen hallinnoinin.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Se käsittelee kirkkoneuvoston
sille valmistelemat asiat. Se päättää mm. veroprosentista ja investoinneista, hyväksyy
toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä perustaa ja lakkauttaa virat.
Jämsän seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä.


Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Tarmo Konstari
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Valtteri Erkkilä

 

Kirkkovaltuuston jäsenet  2019-2022:

Ahola Lotta, sairaanhoitaja (YAMK)
Erkkilä Valtteri, agrologi, Op.joht.evp
Harju Matti, teknikko
Hihnala Eija,ravitsemusteknikko
Kaislo Anja, kauppias
Kangas Riitta, tekstiilihuoltaja
Ketolainen Päivi, toimittaja, YTM
Kiuru Inkeri, kirjastovirkailija
Konstari Tarmo, diplomi-insinööri
Kotiaho Jouni, kuljetusyrittäjä
Lahtinen Eveliina, opiskelija
Lahtinen Merja, lukion lehtori, emäntä
Lehtonen Pertti, kanttori, seurakuntaneuvos
Leppänen Antero opettaja, eläkeläinen
Liukko Helena, maanviljelijä, eläkeläinen
Maunula Arja, tradenomi
Mäkelä Riikka, opiskelija
Mäntylä Erkki, rikosylikonstaapeli
Peijari Ismo,lentokoneasentaja, eläkeläinen
Peltola Eero,metsätalousopiskelija
Pohjanheimo Kimmo, eläkeläinen
Porkkala Atte, yrittäjä, isännöitsijä
Salmio Risto rakennusmestari
Sanaslahti Erja sairaanhoitaja
Sipilä Markku maanviljelijä
Taipale Tuomas koulutus- ja tietohallintopäällikkö
Värelä Leo maanviljelijä, yrittäjä

Kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 2.12.2020 Jämsän seurakuntakeskuksessa klo 17.00.
Kokouksen asialista on yleisesti nähtävänä Jämsän kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 24.11.-1.12.2020.
Kokouksen tarkistettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Jämsän kirkkoherranvirastossa 3.12.2020 - 11.1.2021.

Kokouksen asialista:

1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali vuosille 2021-2022
2. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja varajäsenen vaali vuosille 2021-2022. 
Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2021-2022
3. Kappalaisen viran lakkauttaminen
4. Tontin ostotarjous
5. Tontin ostotarjous
6. Tontin ostotarjous
7. Tontin ostotarjous
8. Jyväskylän rovastikunnan yhteistoimintasopimus ja maallikkojäsenen ja varajäsenen valinta rovastikuntaneuvostoon loppuvuosiksi 2021-2022
9. Hautainhoitorahaston hinnstoehdotus vuodelle 2021
10. Hautauspalveuiden hinnastoehdotus vuodelle 2021
11. Tilojen hinnstoehdotus vuodelle 2021
12. Talousarvion sitovuustaso 2021
13. Talousarvio 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2022-2023
14. Hautainhoitorahaston talousarvio 2021