Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Harri Niemelä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Pertti Lehtonen 

 

Kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2019-2020
 

Niemelä Harri, kirkkoherra, puheenjohtaja
Lehtonen Pertti   vpj.
Ketolainen Päivi
Kovanen Tuija
Liukko Helena
Leppänen Antero
Pohjanheimo Kimmo
Honkanen Jorma
Kaislo Anja
Taipale Tuomas
Sanaslahti Erja