Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Harri Niemelä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja:  Valitaan kirkkovaltuustossa 25.1.2023 

 

Kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2023-2026:

Jäsenet valitaan kirkkovaltuuston kokouksessa 25.1.2023
Niemelä Harri, kirkkoherra, puheenjohtaja