Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Harri Niemelä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Pertti Lehtonen 

 

Kirkkoneuvoston jäsenet vuosina 2021-2022:

Niemelä Harri, kirkkoherra, puheenjohtaja
Lehtonen Pertti   vpj.
Ketolainen Päivi
Korpi, Reino
Kovanen Tuija
Lahtinen Merja
Pohjanheimo Kimmo
Honkanen Jorma
Kaislo Anja
Mäkelä, Riikka
Sanaslahti Erja