Avioliittoon vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta.
Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä. 

Vihkipaikan varaaminen

Jämsän seurakunnassa voidaan vihkimisiä toimittaa Jämsän, Jämsänkosken, Koskenpään ja Kuoreveden kirkoissa, Jämsän pappilan toimituskappelissa, Särkisaaren saarikirkossa tai muussa erikseen sovittavassa paikassa. Kirkon varauksen voi tehdä hyvissä ajoin. 
Tutustu kirkkoihin ja muihin tiloihimme tästä

Vihkivarauksia otetaan lauantaipäiviin klo 13:sta eteenpäin tunnin välein. Muinakin päivinä vihkiminen onnistuu papin ja kanttorin työtilanteen mukaan. Vihkipapin ja kanttorin voi varmistaa lähempänä vihkiajankohtaa. Toivomus vihkipapista pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan.
Kesän vihkimisten osalta vihkipapin ja kanttorin saa tietää toukokuussa, jolloin kesäajan lomat ja työvuorot ovat tiedossa. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta, tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tämä on hyvä ilmoittaa ajoissa kirkkoherranvirstoon.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkinta.  Sen voi tehdä Suomen ev.lut.kirkon verkkopalvelussa: avioliiton esteiden tutkinnan verkkopalvelu. Tämän lisäksi voi itse tulostaa avioliiton esteiden tutkinnan lomakkeen ja toimittaa sen kirkkoherranvirastoon
(avioliiton esteiden tutkinta-lomake) 
Esteiden tutkinta on pyydettävä aikaisintaan neljä kuukautta, mutta viimeistään seitsemän vuorokautta ennen häitä. Tulevan avioparin on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa jommankumman seurakunnasta. Esteiden tutkinnan voi pyytää myös maistraatista.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että vähintään toinen kihlakumppani on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin kristilliseen uskontokuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseneltä edellytetään myös rippikoulun käyntiä.

Vihkikeskustelu ja häämusiikki

Ennen vihkimistä sovitaan vihkikeskusteluaika papin kanssa. Koska kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan jumalanpalvelus, on musiikkivalinnoista hyvä olla etukäteen yhteydessä kanttorin kanssa.

Vihkitilaisuus

Vihkimisessä tulee olla läsnä ainakin kaksi todistajaa, jotka voivat olla seurakunnan tiloissa vihittäessä myös seurakunnan työntekijöitä. Siviilivihkimisen jälkeen on kirkon perinteen mukaisesti mahdollisuus saada avioliitolle kirkollinen siunaus, joka voidaan toimittaa kirkossa.
Avioliiton siunaamisajan voi varata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin p. 03 2190 222 arkistin kello 9-15.

Onko sinulla kysyttävää vihkimisestä tai muusta siihen liittyvästä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.
 

Uusi avioliittolaki

Uusi avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Jämsän seurakunnassa käytetään piispainkokouksen 9.2.2011 julkaisemaa pastoraalista ohjetta (Vapaamuotoinen rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan) rukoiltaessa samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja heidän puolestaan. Rukousta pyytäneet sopivat yhdessä papin kanssa yhteisen ajankohdan ja paikan ja toimivat piispainkokouksen ohjetta noudattaen. Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan.

 

Morsian ja sulhanen pitelevät yhdessä hääkimppua