Päätöksenteko

Luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin valitaan vaaleilla neljän vuoden välein.Marraskuussa 2018 valittiin nykyiset luottamushenkilöt vaalikaudelle 2019-2022.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden organisaatiomallin mukaan Jämsän seurakunnassaon kolme toimialaa (Kasvatus, Palvelu ja Sana). Toimialojen tukitiimit, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta sekä sairaalasielunhoitotyön johtokunta muodostavat toiminnallisen puolen hallinnoinin.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Se käsittelee kirkkoneuvoston sille valmistelemat asiat. Se päättää mm. veroprosentista ja investoinneista, hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä perustaa ja lakkauttaa virat. Jämsän seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä.


Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Tarmo Konstari
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Valtteri Erkkilä

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Harri Niemelä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Pertti Lehtonen 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta

Kiinteistö- ja hautaustoimentoimen johtokunnan tehtävänä on seurakunnan kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä hautausmaiden perustamista, hoitoa ja käyttöä koskevien asioiden käsitteleminen.

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan jäsenet
 

Kasvatuksen, Sanan ja Palvelun tukitiimit

Kasvatuksen toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus-, perhe-, nuoriso- ja rippikoulutyö.
Kasvatus kattaa kaiken sen toiminnan, jota seurakunnassa tehdään lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa.
Se on rinnalla kulkemista, kristillistä opetusta ja rohkaisua elämään kristittynä.

Sanan toimialaan kuuluvat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, seurakuntatyö, tiedotus ja viestintä sekä musiikki.
Kristillisen seurakunnan toiminta rakentuu Raamatun Sanan ja sakramenttien perustalle.
Sanan toimialan tehtävänä on kohdata seurakuntalaisia ja kutsua uusia jäseniä Jumalan lapsiksi.
Selkeän, ymmärrettävän ja helposti lähestyttävän julistuksen ja toiminnan kautta rohkaistaan luottamaan kolmiyhteiseen Jumalaan.

Palvelun toimialaan kuuluvat diakonia-, lähetys-, aikuis- ja perheneuvontatyö.
Palvelu pohjautuu rakkauden kaksoiskäskyyn, lähetyskäskyyn ja kristilliseen ihmiskäsitykseen.

Tukitiimien jäsenet

Sairaalasielunhoidon johtokunta

Johtaa Jämsän alueen sairaalassa, hoitoyksiköissä ja avoterveydenhuollossa tehtävää työtä yhdessä muiden
terveydenhuollon toimijoiden kanssa kulloinkin erikseen sovittavassa laajuudessa. 

Jämsän seudun sairaalasielunhoidon johtokunnan jämsäläiset jäsenet