Kirkkoherranvaalit


Jämsän seurakunnassa tuli avoimeksi kirkkoherran virka, kun Pentti Leppänen
irtisanoutui Jämsän seurakunnan kirkkoherran virasta 1.10.2018 lukien.

Tampereen tuomiokapituli on julistanut viran haettavaksi 14.9.2018 klo 15 mennessä.

Kirkkoherranvaalinhakijolta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33§).

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, johon löytyy linkki tuomiokapitulin
kotisivulta osoitteesta: http://tampereenhiippakunta.fi/neuvonta/avoimet-tyopaikat/

Hakemukseen on liitettävä nimikirjaote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus viranhoidon terveydellisistä
edellytyksistä.

Toissijaisesti hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere tai [email protected].


Tuomiokapitulin julkaisema hakuilmoitus
Ristikoru kädessä

Kirkkoherranvaalien aikataulu:SYYSKUU 2018:
- Hakuaika päättyy tuomiokapitulissa 14.9.2018 klo 15

LOKAKUU 2018:
- Tuomiokapituli haastattelee ehdokkaat sekä tekee päätöksen hakijoiden kelpoisuudesta
- Tuomiokapituli antaa lausunnon hakijoista 
- Tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen

TAMMIKUU 2019:
- Kirkkoherran välittömän vaalin vaalinäytteet Jämsän kirkossa erikseen mainittuina pyhinä
sekä sen jälkeisestä seurakuntalaisille järjestettävästä tutustumishetkestä

HELMIKUU 2019:
- Ennakkoäänestys ja varsinaiset vaalit

TOUKOKUU 2019:
- Uusi kirkkoherra asetetaan virkaan