Uutislistaukseen

Kirkkohallitus myönsi Kirkon ympäristödiplomin

Seurakunnan ympäristödiplomin vaativat toimenpiteet aloitettiin v. 2022.
Työskentely tehtiin käksikirjan pohjalta ja sen toteutti tähän projektiin nimetty
erillinen työryhmä. 

Ympäristökatselmus toteuttiin ja diplomiin vaadittavat minimikriteerit ja pistemäärät
kirjattiin katselmustaulukkoon.

Työryhmä laati myös ympäristöojelman jonka seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi.
Hyväksymisen jälkeen suoritettiin auditointi josta annettiin lausunto Lapuan hiippakunnalle.

Lapuan hiippakunta esittii kirkkohallitukselle ympäristödiplomin myöntämistä Jämsän
seurakunnalle ja kirkkohallituksen päätös tuli 21.3.2024.

Diplomi on voimassa viisi vuotta myöntämispäivästä lukien.

11.4.2024 12.35