Uutislistaukseen

Hoitamattomien hautojen seuranta aloitetaan

Kirkkolain 3 luvun 33§:n mukaan haudaton pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina.
Yksittäisen haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Jämsän seurakunnassa aloitetaan hoitamattomien hautojen seuranta Jämsän Vanhalla hautausmaalla,
Vangonmäen hautausmaalla sekä Koskenpään hautausmaalla. Seurannan tarkoituksena on kartoittaa 
hautausmailta haudat, joita ei hoideta hautausmaan arvoa vastaavasti. Seurantaa tehdää vuosina
2024-2025.

Kirkkoneuvosto voi velvoittaa kartoituksen myötä hoitamattomiksi todetut haudat
kunnostettaviksi vuoden määräajassa.

Mikäli hautaa ei kunnosteta vuoden määräajassa, voi kirkkoneuvosto päätää hautaoikeuden
menettämisestä.

28.3.2024 09.20