Uutislistaukseen

Seurakunnalta avustus Ukrainan hyväksi

 

Kirkkoneuvosto 30.3.2022:

Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia keräämään ylimääräisen kolehdin ukrainalaisten tueksi. Jämsän seurakunnassa tämä toteutettiin su 3.4.22.
Kirkkohallituksen yleiskirje 10/2022 ohjaa seurakuntien auttamishalua näin: ’Ukrainan sota ja pakolaisuus on herättänyt ihmisissä valtavan halun auttaa. Koska tavaralahjoitusten valtava määrä Ukrainan raja-alueilla on aiheuttanut kaaosta jakeluverkostojen puuttuessa, pyydetään ihmisiä lahjoittamaan ensi sijassa rahaa tunnetuille avustusjärjestöille. Nämä hankkivat tavarat paikan päältä ja organisoivat jakelun omia kanaviaan pitkin.’ Tämän mukaisesti seurakunnassamme ei ole kerätty tavaralahjoituksia ukrainalaisten hyväksi.


Huolimatta siitä, että Ukrainasta on lähtenyt huomattavan suuri pakolaisten määrä, ei pakolaisia ole tullut toistaiseksi suuria määriä Suomeen. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 9/2022 ohjeistetaan seurakuntia varautumaan suurien pakolaismäärien saapumiseen. Yleiskirjeen ohjeistuksen mukaisesti seurakuntamme valmiussuunnitelma on ajan tasainen. Valmiussuunnitelman mukainen ensisijainen nopeasti käyttöön otettava hätä- tai tilapäismajoituskeskus on Särkisaaren leirikeskus. Tämä on annettu maahanmuuttoviraston tietoon jo aikaisemmassa vaiheessa (kirkkohallituksen yleiskirje 25/2021). Seurakunnan yhdyshenkilö pakolaisten auttamiseksi on kirkkoherra. Hän vastaa myös viestinnästä.


Yleiskirjeen 10/2022 mukaisesti seurakuntia kehotetaan osallistumaan Ukrainan humanitaarisen kriisin helpottamiseen ensisijaisesti rahalahjoituksilla tunnetuille avustusjärjestöille. Yleiskirje 8/2022 suosittaa suuntaamaan kolehtituotot Kirkon ulkomaanavun, Medialähetys Sanansaattajan, Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Suomen Pipliaseuran ja Lähetysyhdistys Kylväjän Ukrainakohteisiin. Vuoden vaihteessa Jämsän seurakunnan jäsenmäärä oli 14 318. Lahjoitettaessa 1 €/jäsen tulee jokaisen järjestön osuudeksi 2386 €. 


Talousarvioavustuksiin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 92 971 €. Pääosa avustuksista jakautuu järjestöjen kanssa tehtyjen kannatussopimusten mukaisesti. Osa seurakuntatyöhön (5000 €) ja musiikkityöhön (6000 €) varatuista muista avustuksista jäi viime vuonna käyttämättä (Toimintakertomus 2022, avustetut järjestöt). Seurakunnan ylimääräinen avustus Ukrainan hyväksi voidaan kattaa näistä muista avustuksista. Budjetti tulee kuitenkin ylittymään.


Lapsivaikutuksen arviointi:
Ukrainan sodassa heikossa asemassa oleva lapsi on joutunut kärsijän osaan. Kaikkien avustettavien järjestöjen työ ukrainalaisten hädän helpottamiseksi kohdistuu myös lapsiin. Päätöksen lapsivaikutus on erityisen suuri myönteisessä mielessä.Päätös:
Kirkkoneuvosto hyväksyy ylimääräisen 14 318 €:n tuen Ukrainan humanitaarisen kriisin helpottamiseksi. Avustus jakautuu tasan Kirkon ulkomaanavun, Medialähetys Sanansaattajan, Suomen Lähetysseuran, Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Suomen Pipliaseuran ja Lähetysyhdistys Kylväjän Ukrainakohteiden kesken.
 

6.4.2022 10.33