Yhteisvastuukeräys 2023


Tämän vuoden keräyksen teema on  "Nuoret ja väkivalta"

Yhteisvastuukeräys haastaa pohtimaan nuorten välistä väkivaltaa ja siihen liittyviä sanavalintoja. Koulukiusaaminen on terminä paikallaan silloin, kun kyse on ulossulkemisesta. Lähes kaikki muut koulukiusaamiseksi mielletyt tilanteet kouluissa ja vapaa-ajalla ovat väkivaltaa. Konflikteista puhuminen kiusaamisena on usein vähättelevää. Tähän Yhteisvastuun kampanja haluaa tarttua.

Yhteisvastuukeräysjuliste