Onnea ja siunausta lapsen syntymän johdosta!

Kaste on sakramentti, pyhä toimitus, jonka Jeesus itse on asettanut (Kaste- ja lähetyskäsky Matt. 28:18-20).
Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen nimeltä omakseen (Jes. 43:1). Tämä armo annetaan myös lapsille. Jeesus käski tuomaan luokseen lapsia, koska Jumalan valtakunta kuuluu heidän kaltaisilleen (Mark. 10:13-16).
 

Vanhemmat tuovat lapsen kasteelle ja rukoilevat yhdessä kummien kanssa hänen puolestaan. Kasteen arvo ja merkitys eivät riipu meidän asenteestamme, sillä kaste ja usko ovat Jumalan teko meissä.

Kasteessa Jumala liittää meidät Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kaste tekee meistä Kristuksen opetuslapsia ja kristillisen kirkon jäseniä. Kerran saatu kaste kantaa läpi elämän. Jumala lahjoittaa meille uskon, jolla voimme tarttua kasteen lupauksiin syntien anteeksiantamisesta ja iankaikkisesta elämästä.

Ristiäisten järjestäminen

Kirkkojärjestyksen mukaan lapsi kastetaan alle kolmen kuukauden ikäisenä ja merkitään kasteen rekisteröitymisen yhteydessä väestötietojärjestelmään. Huoltajat päättävät yhdessä lapsen kastamisesta.
Mikäli aikaraja syystä tai toisesta ei riitä kasteen järjestelyihin, ottakaa yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin p. 03 2190 222 arkisin klo 9-15.

Seurakunnassamme ristiäiset pidetään pääasiallisesti sunnuntaisin klo 12 jälkeen. 
Ristiäiset voidaan toimittaa kotona, kirkossa tai seurakunnan muissa tiloissa.
Ristiäisajan ja tilan varaamiseksi ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.
 

Lue tästä lisää ristiäisistä.

 

Kastetöppöset

Kotiseurakunta iloitsee vauvanne syntymästä ja hänen kasteestaan. Sen merkiksi pappi tuo pikkuiselle sukkakerholaisten
kutomat kastetöppöset. Lämmittäkööt ne pieniä varpaita ja äidin ja isän mieltä!

kastemalja kastesyvennyksessä Jämsän kirkossa
Kastemalja Jämsän kirkon kastesyvennyksessä

Nuoren tai aikuisen kaste

Myös kastamaton varttuneempi lapsi, nuori tai aikuinen voidaan ottaa kasteessa kirkon jäseneksi. Kasteen sopimiseksi ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon. Ainakin toisen alle 12-vuotiaan vanhemmista tai huoltajista tulee olla kirkon jäsen. 12-14-vuotiaalta edellytetään omaa kirjallista suostumusta. 15 vuotta täyttänyt nuori ja aikuinen otetaan kirkon yhteyteen siten, että hän saa opetuksen jälkeen pyhän kasteen. Alaikäisen kirkkoon liittyminen edellyttää huoltajien kirjallista lupaa.