Vihkiminen ja häät

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä oikeudellinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen vahvistuksen. Avioliitto voidaan solmia joko kirkollisesti tai siviiliviranomaisen edessä.

Kun suunnittelet häitä, ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

Kirkon voi varata hyvissä ajoin. Vihkipapin ja kanttorin voi varmistaa lähempänä vihkiajankohtaa. Toivomus vihkipapista voidaan merkitä varaukseen. Toivomuksia pyritään täyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kesän vihkimisten osalta vihkipapin ja kanttorin saa tietää toukokuussa, jolloin kesäajan lomat ja työvuorot ovat tiedossa. Vihkipari voi myös halutessaan pyytää papin ja kanttorin muualta.

Vihkivarauksia otetaan lauantaipäiviin klo 14:sta eteenpäin tunnin välein. Muinakin päivinä vihkiminen onnistuu papin ja kanttorin työtilanteen mukaan. Vihkiminen voi olla myös muualla kuin kirkossa esim. Jämsän pappilan toimituskappelissa, seurakuntasaleissa, kotona, kesämökillä. Riisinheitolle ei ole estettä kirkoissamme.

Vihkimisessä pitää olla läsnä ainakin kaksi todistajaa, jotka voivat olla seurakunnan tiloissa vihittäessä myös seurakunnan työntekijöitä.

Kun vihkiparilla on tiedossa pappi, voi suoraan papin kanssa sopia ajan ennen vihkimistä käytävälle toimituskeskustelulle. Myös kanttoriin kannattaa ottaa yhteyttä, jos on erityisiä musiikkitoiveita vihkimistilaisuuteen esim. säestystä vaativa lauluesitys.

Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä pyydettävä avioliiton esteiden tutkinta.  Esteiden tutkintaan on erilaisia vaihtoehtoja.
Suomen ev.lut kirkko on kevääällä 2018 avannut avioliiton esteiden tutkinnan verkkopalvelun, joka on käytettävissä verkossa joka päivä.
Tämän lisäksi voi tulostaa avioliiton esteiden tutkinnan lomakkeen ja toimittaa sen kirkkoherranvirastoon (avioliiton esteiden tutkinta-lomake)   Tutkinta on pyydettävä aikaisintaan neljä kuukautta, mutta viimeistään seitsemän vuorokautta ennen häitä. Tulevan avioparin on pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa jommankumman seurakunnasta. Esteiden tutkinnan voi pyytää myös maistraatista.

Kirkolliseen avioliittoon vihkimisen edellytys on, että vähintään toinen kihlakumppani on evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen kuuluu johonkin kristilliseen uskontokuntaan. Evankelis-luterilaisen kirkon jäseneltä edellytetään myös rippikoulun käyntiä.

Siviilivihkimisen jälkeen on on kirkon perinteen mukaisesti mahdollisuus saada avioliitolle kirkollinen siunaus, joka voidaan toimittaa kirkossa. Avioliiton siunaamisajan voi varata ottamalla yhteyttä kirkkoherranvirastoon.

 

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteriin p. 03 2190 222 arkistin kello 9-15.

Uusi avioliittolaki

Uusi avioliittolaki tuli voimaan 1.3.2017. Jämsän seurakunnassa käytetään piispainkokouksen 9.2.2011 julkaisemaa pastoraalista ohjetta (Vapaamuotoinen rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan) rukoiltaessa samaa sukupuolta olevien avioparien kanssa ja heidän puolestaan. Rukousta pyytäneet sopivat yhdessä papin kanssa yhteisen ajankohdan ja paikan ja toimivat piispainkokouksen ohjetta noudattaen. Samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan.