Hautausmaat

Jämsän seurakunnan alueella on kahdeksan hautausmaata. Jämsässä Vanhalle hautausmaalle sekä Kuorevedellä Kirkon hautausmaille voidaan haudata ainoastaan vanhoihin sukuhautoihin. Muilla hautausmailla voidaan haudata sukuhautaan tai on mahdollista lunastaa uusi hautapaikka. Uudet hautapaikat luovutetaan arkkuhauta-alueilla 25 tai 50 vuodeksi ja uurnalehdoissa 25 vuodeksi. Hallinta-ajan päätyttyä voivat omaiset halutessaan lunastaa hautapaikan edelleen hallintaansa. Muistolehdoissa tuhka voidaan sirotella tai uurna haudata omaisilta tietämättömään paikkaan. Muistolehtojen vainajien tiedot tulevat omaisten niin halutessa yhteiseen muistomerkkiin.

Ajankohtaista hautausmailla

10.1.2018 Hautojen hoito kaudelle 2018

9.1.2018 Kesätöihin hautausmaille

13.6.2017 Kesän 2017 opastetut hautausmaakierrokset tämän linkin kautta.

18.4.2017 Jämsän seurakunnan kaikilla hautausmailla (Vanha hautausmaa, Miekkainpetäjä, Jämsänkoski, Koskenpää, Kuorevesi ja Leponummi) aloitetaan hoitamattomien hautojen kartoitus kesällä 2017. Hautoja seurataan kahden vuoden ajan vuosina 2017-2018. Mikäli kartoituksessa löytyy hautoja, joita ei ole hoidettu koko kahden vuoden aikana, laitetaan keväällä 2019 näille haudoille kunnostuskehotukset, joissa pyydetään kunnostamaan haudat hautausmaan arvoa vastaavaan kuntoon. Mikäli kehotuksesta huolimatta hautaa ei ole kunnostettu vuoden kuluessa, julistetaan hautaoikeus menetetyksi. Tällä menettelyllä pyritään selvittämään haudat, joille ei enää löydy omaisia ja joita ei pidetä hautausmaan arvokkuutta edellyttävässä kunnossa. Lisätietoja asiasta voi kysellä seurakuntapuutarhurilta ensisijaisesti sähköpostilla tuija.pajunen@evl.fi tai soittamalla p. 040 8050053.