Strategiakysely 2020

Syksyn aikana hyväksytty koko kirkon strategia ’Ovet auki’ ohjaa luterilaista kirkkoa vuoteen 2026 asti. Seurakunnassamme laaditaan paikallinen strategia, mikä ohjaa tulevien vuosien toimintaa ja isoja valintoja. Strategia on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuoden 2021 aikana. Marraskuussa toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 275 henkilöä. Runsas osanotto luo hyvän pohjan suunnittelulle. Suuri kiitos jokaiselle vastanneelle. Palautteet on luettu ja otettu vastaan.

Saimme kyselyyn vastauksia koko laajan seurakuntamme alueelta. Tasan puolet vastauksista oli Jämsän alueelta. Alueiden koon mukaisesti seuraavaksi eniten vastattiin Jämsänkoskelta, Kuorevedeltä, Länkipohjasta ja Koskenpäältä. Eri ikäluokat olivat samoin hyvin edustettuina. Suurin vastaajaryhmä oli 36-50 –vuotiaat (30 %). Vastaajista ¾ oli naisia. Ei lainkaan tai harvemmin kuin kerran vuodessa seurakunnan toimintaan osallistujia vastaajissa oli yhteensä yhdeksän prosenttia. Loput vastaajista jakautuivat melko tasan viikoittain tai useammin, kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa osallistuviin.

Seuraavilla sivuilla voit tutustua vastauksiin. Avoimien kysymysten vastauksia ei tässä ole esillä. Ne on strategiatyöryhmässä luettu huolella ja otetaan huomioon jatkotyöskentelyssä.

Nimensä antaneiden vastanneiden kesken luvattiin arpoa ilmaislippuja Kevyesti jouluun –konserttiin. Koronatilanteen vuoksi konsertti toteutetaan ilman läsnäolevaa yleisöä. Arvonta on kuitenkin suoritettu ja voittaneille lähetetty korvaava palkinto.