Virkatodistusmaksut

Kirkkohallituksen päätös kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 1.5.2017 alkaen:

Maksuttomat todistukset

Henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) on maksuton.

Maksulliset todistukset

Todistuksesta peritään maksu seuraavasti:

1) kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tulostetusta muusta kuin 1 §:ssä tarkoitetusta todistuksesta 9 €;
2) manuaalisesti laaditusta todistuksesta
a) 9 €, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
b) 9 € jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
c) 30 € muusta kuin b alakohdassa tarkoitetusta todistuksesta; jos samansisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, ensimmäisestä todistuksesta peritään 30€ ja jokaisesta seuraavasta 9 € 
3) kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta 9 €

Todistus on 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla manuaalisesti laadittu silloin, kun siihen on haettu tietoa muusta rekisteristä kuin kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä tai kun todistus käyttötarkoituksensa vuoksi muutoin edellyttää erikseen laatimista.
 

Muut maksut

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 €, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Lisäksi peritään mahdollinen postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 €. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 €.

Kirkkohallituksen asiakastiedote maksuista.