Virkatodistusmaksut

Kirkkohallituksen maksupäätöksessä on huomioitu sekä Suomen ev.lut.kirkon ja maistraattien veloittamien maksujen yhtenäistäminen, että kirkonkirjojenpitoon liittyvä uudistus.
Kirjuri- jäsentietojärjestelmän uuden toiminnallisuuden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Tänä aikana osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan keskitetysti uutta KirDi-toiminallisuutta hyödyntäen. Osa sukuselvitysmuotoisista virkatodistuksista laaditaan taas siten, että kokonaisuuteen liittyvät todistukset tilataan erikseen jokaisesta tarvittavasta seurakunnasta. Kaksi eri tapaa laatia todistuksia on huomioitu myös todistusten hinnoittelussa.

 

Asiakastiedote virkatodistus- ja sukuselvitysmaksuista