Virkatodistuksen tilaaminen 


Jämsän seurakunnan virkatodistukset ja sukuselvitykset 
(Jämsän, Jämsänkosken, Koskenpään, Kuoreveden ja Längelmäen seurakuntien kirkonkirjoista) tehdään Tampereen aluekeskusrekisterissä. 

Myös ns. elää-todistukset tilataan Tampereen aluekeskusrekisteristä. 
 

Sukuselvitykset perunkirjoitusta varten saa nyt yhdellä tilauksella

Monissa tapauksissa on mahdollista tilata valtakunnallinen sukuselvitys, joka kattaa vainajan tiedot 15 ikävuodesta alkaen.
Vainajan koko muuttohistoria näkyy yhdellä todistuksella.
Jämsän seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin, jossa laaditaan tällainen valtakunnallinen sukuselvitys Suomen kaikkien ev.-lut. seurakuntien osalta silloin, kun vainaja on ollut kuollessaan Jämsän seurakunnan tai muun Tampereen aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsen. Samoin näin toimitaan niissä tapauksissa, joissa vainaja on ennen siirtymistään muuhun rekisteriin viimeksi kuulunut jäsenenä seurakuntaan, joka on mukana Tampereen aluekeskusrekisterissä.

Muissa tapauksissa sukuselvitys on aikaisemmin käytössä ollutta tapaa noudattaen pyydettävä erikseen jokaisen seurakunnan osalta, joihin vainaja on eläessään kuulunut 15 ikävuodesta alkaen.


Sukuselvitys ja muu virkatodistus suositellaan tilaamaan valtakunnallisen tilauspalvelun kautta osoitteessa tilaavirkatodistus.fi 

Palvelu on yksityishenkilöille. Tunnistautumiseen tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Palvelua voivat käyttää täysi-ikäiset, joilla on kotikunta Suomessa, ja sitä voi käyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.


 

Virkatodistuksen voi tilata seuraavasti:


Puhelimitse: arkisin klo 9-15 p. 03 2190 700 (Tampereen aluekeskusrekisteri)

Kirjeitse: Tampereen aluekeskusrekisteri, os. Näsilinnankatu 26, 33201 Tampere 

Sähköisesti: keskusrekisteri.tampere@evl.fi
Tampereen Keskusrekisterin kaikki yhteystiedot löydät tästä


Tilaa yksityishenkilönä virkatodistus tästä

Tilaa yrityksenä tai yhteisönä virkatodistus tästä

Mikäli ei ole mahdollista itse ottaa yhteyttä Tampereen aluekeskusrekisteriin, niin myös asiointi puhelimitse tai sähköpostitse Jämsän kirkkoherranvirastoon on mahdollista. Välitämme selvityspyynnöt Tampereen aluekeskusrekisteriin tehtäväksi. 

Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat.

Kirkonkirjan sivuplakaatti

Virkatodistus ja sukuselvitys

Virkatodistus on joko elää- todistus (henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus)
tai sukuselvitysmuotoon laadittu todistus.

Perunkirjoitukseen tarvittavat asiakirjat

Kuolleesta henkilöstä sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus, johon merkitään
henkilön tietojen lisäksi puoliso, lapset sekä muuttotiedot.
Henkilön viimeisin seurakunta todistaa asianosaisen kirjoillaoloajat kaikkien
Suomen ev.lut.seurakuntien osalta 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta. Tätä aikaisemmat
seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy tilata kustakin seurakunnasta erikseen.
Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista.

Elävästä henkilöstä henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus.

Henkilökohtaiset tiedot sisältävät virkatodistukset toimitetaan heti.
Sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten toimitusaika on noin kaksi viikkoa.
Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti virkatodistuksia ei lähetetä sähköpostitse.