Seurakunnan tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, valvonnan ja seuraamisjärjestelmän, 
joita noudatetaan seurakunnan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. 
Tämä tietosuojapolitiikka koskee henkilötietojen käsittelyä, jossa seurakunta toimii rekisterinpitäjänä.

Seurakunnan toiminnan perustana ovat seurakunnan jäsenten ja vapaaehtoisten sekä muiden seurakunnan kanssa
tekemisissä olevien henkilöiden hengelliset ja hengelliseen toimintaan liittyvät tarpeet.

Seurakunnan johto tietosuojatoiminnan omistajana määrittelee tässä politiikassa johtamiseen ja toimintaan
liittyvät tietosuojaperiaatteet, vastuut ja tavoitteet. Politiikka toimii perustana seurakunnan tietosuojaan 
koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikassa annettuja määräyksiä ja ohjeistaa niiden soveltamista
käytäntöön.

Jämsän seurakunnan kirkkoneuvoston 1.9.2021 hyväksymä tietosuojapolitiikka löytyy tästä

Tietosuojan keskeiset käsitteet löytyvät tästä