Tietosuoja-asiat

Tietosuojaperiaatteet henkilötietojen käsittelyssä

Jämsän seurakunta noudattaa henkilötietojen käsittelyssä aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi

  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten

  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden

  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä

  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.


Rekisteröidyn oikeudet
Tietopyyntölomake

Ota yhteyttä