Johtokunnat ja työryhmät vv. 2015-2018


Johtokunnat ja työryhmät johtavat ja valvovat oman työalansa asioita
ja toimivat yhdyslenkkinä muihin hallintoelimiin nähden.


Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta
Varhaiskasvatuksen työryhmä
Nuorisotyön työryhmä
Julistustyön työryhmä
Diakoniatyön työryhmä
Lähetystyön työryhmä
Tiedotustyöryhmä
Jämsän seudun sairaalasielunhoitotyön johtokunta