Hallinto

Seurakuntavaaleilla valitaan neljän vuoden välein luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin.
Nykyinen vaalikausi käsittää vuodet 2015-2018.
Jämsän seurakunnassa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi on kolme alueneuvostoa sekä eri
työalojen johtokunnat ja työryhmät.

 

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää 27 hengen kirkkovaltuusto. Se päättää mm. veroprosentista, kiinteistökaupoista ja investoinneista. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä perustaa virat. Käsiteltävät asiat kirkkovaltuustolle valmistelee kirkkoneuvosto.

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein. Puheenjohtaja toimii kirkkoherra. 


Alueneuvostot ja kirkkopiirit
Jämsän seurakunnassa toimii kolme alueneuvostoa (Jämsän, Jämsänkosken ja Kuoreveden) sekä kaksi kirkkopiiriä (Koskenpään ja Länkipohjan). Alueneuvostot ja kirkkopiirit suunnittelevat, kehittävät ja toteuttavat seurakunnan toimintaa ja toimivat yhdyslenkkinä varsinaisiin hallintoelimiin nähden.

 

Jämsän alueneuvosto
Jämsänkosken alueneuvosto
Kuoreveden alueneuvosto
Koskenpään kirkkopiiri
Längelmäen kirkkotoimikunta