Hallinto

Seurakuntavaaleilla valitaan neljän vuoden välein luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin.
Marraskuussa 2018 valittiin nykyiset luottamushenkilöt vaalikaudelle 2019-2022.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden organisaatiomallin mukaan Jämsän seurakunnassa on kirkkovaltuuston
ja kirkkoneuvoston lisäksi kolme toimialaa (Kasvatus, Palvelu ja Sana) tukitiimeineen sekä kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta sekä sairaalasielunhoitotyön johtokunta.

 

Kirkkovaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää 27 hengen kirkkovaltuusto. Se päättää mm. veroprosentista, kiinteistökaupoista ja investoinneista. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä perustaa virat. Käsiteltävät asiat kirkkovaltuustolle valmistelee kirkkoneuvosto.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Tarmo Konstari
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Valtteri Erkkilä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.
Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Harri Niemelä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Pertti Lehtonen 


Kirkkoneuvoston jäsenet