vaalien logo

Seurakuntavaalit 2018 Jämsän seurakunnassa


Neljän vuoden välein toimitettavat seurakuntavaalit ovat jälleen tänä vuonna ajankohtaiset. Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttävään kirkkovaltuuston valitaan 18.11. pidettävissä vaaleissa 27 jäsenä. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa!


Listat ja ehdokkaat:


HUMANISTINEN VAALILIITTO -ehdokaslista

PERUSTA ARKEEN -ehdokaslista

YHTEINEN SEURAKUNTAMME -ehdokaslista

IHMISTEN SEURAKUNTA -ehdokaslista

LIIKE NYT - JÄMSÄN SEURAKUNTA -ehdokaslista

VÄLITÄ JA VAIKUTA -ehdokaslista

Seurakuntavaaleissa pääset vaikuttamaan oman seurakuntasi tulevaisuuteen

Marraskuussa 2018 äänestetään seurakuntaasi uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. He päättävät siitä, millaisia linjauksia  seurakunnassa seuraavina vuosina tehdään ja mihin varoja käytetään. Luottamushenkilöt valitsevat myös jäseniä kirkolliskokoukseen, jossa päätetään kirkon yhteisistä asioista.

Käytä ääntäsi seurakuntavaaleissa - sillä on merkitystä

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää viimeistään vaalipäivänä 16 vuotta täyttävät evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.

Seurakuntavaalien vaalipäivä on 18.11.2018.

Äänestäjälle

#minunkirkkoni

 
tiedottaja
Viestintäpalvelut
Koskentie 30 A
42100 Jämsä
vt.kirkkoherra
Seurakuntatyön erityispalvelut
Koskentie 30 A
42100 Jämsä
KOTIÄÄNESTYS

Seurakuntavaaleissa äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta (seurakuntavaalit.fi). Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 klo 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 8050 000.

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018

SEURAKUNTAVAALIEN
VARSINAINEN VAALIPÄIVÄ ON SUNNUNTAI 18.11.2018

Äänestyspaikka: Jämsän seurakuntakeskus (Koskentie 30 C)
Äänestysaika: klo 11-20

Varustaudu todistamaan henkilöllisyytesi.
Mukana voi olla kotiin postitettu vaalikirje, mutta se ei ole välttämätön.
Kirjeen lisäksi mukana pitää olla jokin henkilöllisyystodistus.