Hallinto

Luottamushenkilöt seurakunnan eri hallintoelimiin valitaan vaaleilla neljän vuoden välein.
Marraskuussa 2018 valittiin nykyiset luottamushenkilöt vaalikaudelle 2019-2022.

Vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden organisaatiomallin mukaan Jämsän seurakunnassa
on kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston lisäksi kolme toimialaa (Kasvatus, Palvelu ja Sana).
Toimialojen tukitiimit, kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta sekä sairaalasielunhoitotyön johtokunta
muodostavat toiminnallisen puolen hallinnoinin.

 

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttöö seurakunnassa ylintä päätösvaltaa. Se käsittelee kirkkoneuvoston
sille valmistelemat asiat. Kirkkovaltuusto päättää mm. veroprosentista ja investoinneista,
hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä perustaa ja lakkauttaa virat.
Jämsän seurakunnan kirkkovaltuustossa on 27 jäsentä.


Kirkkovaltuuston puheenjohtaja: Tarmo Konstari
Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja: Valtteri Erkkilä.

Kirkkovaltuuston jäsenet

 

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. 
Kirkkovaltuusto valitsee sen 11 jäsentä kahden vuoden välein.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: kirkkoherra Harri Niemelä
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja: Pertti Lehtonen 


Kirkkoneuvoston jäsenet